Regelgevingsagenda

Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan bestaande regelgeving. De regelgevingsagenda is een instrument voor betere planning, meer coördinatie en meer transparantie. Meer info over de regelgevingsagenda kunt u hier vinden. U kunt de verschillende initiatieven opzoeken via onderstaande zoekfunctie. De resultaten van uw acties kunt u exporteren naar excel via de download-knop.

Op deze pagina vindt u de initiatieven van de regering Bourgeois I. De initiatieven van Peeters II vindt u in het archief.

Aantal gevonden initiatieven dat voldeed aan uw zoekcriteria:596Download

Andere

Ministerieel besluit Verklaring van vrijstelling (PEC)
Ministerieel besluit Verklaring van vrijstelling (PEC)
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsbrief: Mobiliteit en Openbare Werken
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: Katrien Van Meerbeeck (HWB)
Ministerieel Besluit Competente Autoriteit
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 2007 betreffende de bevoegde diensten in het kader van de begeleiding van de scheepvaart en het MRCC en bepalingen over de bevoegdheden van bepaalde personeelsleden
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsbrief: Mobiliteit en Openbare Werken
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: Steven Verhulst (HWB)
MB houdende uitvoering van artikel 79 §3 van het KB van 15/10/1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
MB houdende uitvoering van artikel 79 §3 van het KB van 15/10/1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsbrief: Mobiliteit en Openbare Werken
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: Catharina Moonen
Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteit in het kader van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteit in het kader van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het bijhorende Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsbrief: Mobiliteit en Openbare Werken
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: Dieter Sauvage
Opstellen handhavingsprogramma ruimtelijke ordening
Opstellen handhavingsprogramma ruimtelijke ordening
Minister: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Beleidsbrief: Omgeving
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen:
Ministerieel besluit inventarismethodologie varend erfgoed
Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van het varend erfgoed
Minister: Minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Beleidsbrief: Onroerend erfgoed
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: Els Hofkens, afdelingshoofd Erfgoedbeleid, Agentschap Onroerend Erfgoed Sofie De Leeuw, kabinet Bourgeois
Wijziging omzendbrief VR 2012/31
Wijziging omzendbrief VR 2012/31 toegang tot geografische informatie in Vlaanderen en het gebruik en hergebruik van die informatie
Minister: Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Beleidsdomein: Kanselarij en Bestuur
Beleidsbrief: Bestuurszaken
Oorsprong: Europees
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen:
Besluit tot wijziging van het MB BBC
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Minister: Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Beleidsbrief: Binnenlands Bestuur & Stedenbeleid
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen:
Wijziging MB zoogdieren in dierentuinen
Wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen. Doelgroep: dierentuinen.
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsdomein: Leefmilieu, Natuur en Energie
Beleidsbrief: Dierenwelzijn
Oorsprong: Federaal
Beleidscyclus: beleidsnota 2014-2019
Contactpersonen: -
MB toerismesubsidies 2016
Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van toerismesubsidies voor het jaar 2016
Minister: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Beleidsdomein: Internationaal Vlaanderen
Beleidsbrief: Toerisme
Oorsprong: Vlaams
Beleidscyclus: beleidsbrief 2015-2016
Contactpersonen: Jeroen.Bryon@vlaanderen.be

Pagina's